แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน

แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน แทงหวยผ่านเว็บ หวยรายวันออนไลน์ เว็บสมัครแทงหวย เว็บเล่นหวย หวยถ่ายทอดสด แทงหวยผ่านแอพ แทงหวยผ่านไลน์ ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลวงในตามระเบียบว่าด้วยการละเมิดตลาดสหภาพยุโรป และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 5-12 ของพระราชบัญญัติการซื้อขายหลักทรัพย์ของนอร์เวย์ ประกาศนี้เผยแพร่โดยIvar Simensen , Communication, Aker Horizons ASA เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2022เวลา 07:30 น. (CEST)

ประกาศนี้ออกเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการบอกกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่หรือแผนการควบรวมกิจการ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ประกาศนี้และข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเผยแพร่ แจกจ่าย หรือปล่อยทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและกรรมสิทธิ์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและเขต แห่งโคลัมเบีย ), ออสเตรเลีย , แคนาดา , ญี่ปุ่น , ฮ่องกง , แอฟริกาใต้หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลดังกล่าว การตีพิมพ์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่ประกาศนี้อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่งและบุคคลที่ครอบครองเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ควรแจ้งตัวเองและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในที่นี้ รวมทั้งหุ้นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะออกเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวม AOW และการควบรวมกิจการของ AOW ยังไม่ได้และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“หลักทรัพย์สหรัฐฯ กระทำ”). ห้ามเสนอหรือขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามการยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการควบรวมที่เสนอควรทำเพียงบนพื้นฐานของข้อมูลที่จะอยู่ในประกาศที่เกิดขึ้นจริงต่อการประชุมสามัญของ AOW และ ACH ตามลำดับ และแผนการควบรวมกิจการ (พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ คุณควรทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระเมื่อทำการตัดสินใจลงทุน

เรื่องที่กล่าวถึงในประกาศนี้อาจเป็นแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตและอาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “กลยุทธ์” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “จะ” “อาจ” , “ต่อไป”, “ควร” และสำนวนที่คล้ายกัน โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เนื่องจากสะท้อนถึงความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในอนาคตที่อาจไม่ถูกต้อง ปัจจัยที่มีนัยสำคัญหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและการพัฒนาแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในประกาศนี้เป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ของข้อมูลเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้ง Aker Horizons และ Aker Offshore Wind AS หรือ Aker Clean Hydrogen AS ไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบ ปรับปรุง ยืนยัน หรือเผยแพร่การแก้ไขใดๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ ประกาศนี้หรืออย่างอื่น

DNB Markets และ Carnegie ทำหน้าที่เฉพาะสำหรับ Aker Horizons ในการเชื่อมต่อกับการควบรวมกิจการ และไม่ใช่เพื่อใครอื่น และจะไม่รับผิดชอบต่อใครก็ตามนอกจาก Aker Horizons ในการจัดหาความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

ประกาศนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนการใช้คำพิพากษาที่เป็นอิสระได้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุนและไม่ว่าในกรณีใดๆ จะใช้หรือถือเป็นข้อเสนอในการขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของ Aker Horizons หรืออย่างอื่น
ไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเปิดเผย การเผยแพร่ หรือการเผยแพร่จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย การประกาศนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหลักทรัพย์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้

OSLO ,นอร์เวย์30 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Aker Offshore Wind AS (“บริษัท”, “Aker Offshore Wind” หรือ “AOW”) ประกาศแผนการควบรวมกิจการกับ Aker Horizons ASA (“Aker Horizons”)

· Aker Offshore Wind และ Aker Horizons จะรวมกันในการควบรวมหุ้นทั้งหมดซึ่งจะเปลี่ยนตำแหน่ง AOW เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นโดยเอกชนของ Aker Horizons
· ผู้ถือหุ้นใน Aker Offshore Wind (นอกเหนือจาก Aker Horizons) จะได้รับหุ้นพิจารณาการควบรวมกิจการ 0.1304 ใน Aker Horizons สำหรับแต่ละหุ้นที่เป็นเจ้าของใน AOW อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนคิดจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ 30 วันสำหรับแต่ละ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons และแสดงราคาหุ้นที่3.01 NOKต่อหุ้น AOW คิดเป็นพรีเมี่ยม 6.9% ของราคาปิดของ AOW เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2022 . ประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและสภาพคล่อง และแบ่งปันส่วนต่างเพื่อสร้างมูลค่าในอนาคต
· Aker Horizons ตั้งใจที่จะรวม Aker Offshore Wind เข้ากับ Mainstream Renewable Power (“Mainstream”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ตรรกะทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งสำหรับการรวม AOW และ Mainstream รวมถึงรอยเท้าและความสามารถเสริม ขนาดที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงการจัดหาเงินทุนที่ดีขึ้นสำหรับโครงการ AOW
การสร้างเครื่องเล่นลมนอกชายฝั่งระดับโลก

วันนี้ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons ประกาศแผนการควบรวมกิจการเพื่อสร้างผู้พัฒนาลมนอกชายฝั่งที่แข็งแกร่งทางการเงินและทางอุตสาหกรรม การควบรวมกิจการที่เสนอจะทำให้เกิดการรวมกันระหว่าง Aker Offshore Wind และ Mainstream ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ Mainstream

การรวมกันของ AOW และ Mainstream สามารถมีบทบาทสำคัญในการติดตามการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงไฮโดรเจนในฐานะแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับลมนอกชายฝั่ง ในขณะที่อุตสาหกรรมนี้กำลังเร่งตัวขึ้น การรวมความสามารถด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่แข็งแกร่งของ AOW และตำแหน่งผู้เสนอญัตติล่วงหน้าในกระแสลมนอกชายฝั่งที่ลอยอยู่ ด้วยวิธีการพัฒนาโครงการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Mainstream ประวัติการดำเนินงาน และการมีอยู่ทั่วโลกจะปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ ทั่วโลก

การผนึกกำลังในภูมิภาคที่มีการเติบโตที่สำคัญ เช่นเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะทำให้เกิดการผนึกกำลังกันอย่างมีนัยสำคัญและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองบริษัทในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้น AOW และ Mainstream ถือหุ้นร่วมร้อยละ 50 ในโครงการกังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 800 เมกะวัตต์ของ Progression Energy ในญี่ปุ่น ในเกาหลีใต้ AOW เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่พัฒนาโครงการพลังงานลมลอยน้ำ 1.2 GW นอกชายฝั่งเมือง Ulsan 80 กม. ในขณะที่ Mainstream ได้ตัดสินใจลงทุนจากหน่วยงานระดับภูมิภาคในระยะแรกของ 1.4 GW Phu Cuong Soc Trang นอกชายฝั่ง โครงการลมในเวียดนาม . ทั้งสองบริษัทยังมีโอกาสเติบโตเต็มที่ในกระแสลมนอกชายฝั่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเหนือ.

การควบรวมกิจการเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรับรู้โครงการของ AOW และการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งขึ้นนั้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแหล่งที่หลากหลายมากขึ้นและด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

Philippe Kavafyanประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aker Offshore Wind กล่าวว่า “การเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราในการรับมือกับความท้าทายสองประการของวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีลมนอกชายฝั่งและไฮโดรเจนที่สะอาดเกิดขึ้นเป็นสองเสาหลักที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ “เรามั่นใจว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีและความสามารถด้านวิศวกรรมของกลุ่มของเราอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรวมการใช้งานลมลอยน้ำในเชิงพาณิชย์และไฮโดรเจนทั่วโลก”

เปลี่ยนตำแหน่ง AOW เป็น บริษัท ย่อยส่วนตัวของ Aker Horizons โดยการควบรวมกิจการแบบสามเหลี่ยม

วันนี้บริษัทได้ตกลงแผนการควบรวมกิจการกับ Aker Horizons ซึ่งจะเปลี่ยนตำแหน่ง AOW เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเอกชนของ Aker Horizons การทำธุรกรรมจะดำเนินการในลักษณะการควบรวมกิจการรูปสามเหลี่ยมระหว่าง AOW บริษัท ในเครือของ Aker Horizons AH Tretten AS ในฐานะนิติบุคคลที่รอดตาย และ Aker Horizons ในฐานะผู้ออกหุ้นเพื่อพิจารณาการควบรวมกิจการ (“การควบรวมกิจการ”) ผู้ถือหุ้นใน AOW จะได้รับหุ้นเพื่อพิจารณาการควบรวมกิจการ 0.1304 หุ้นใน Aker Horizons สำหรับแต่ละหุ้นที่เป็นเจ้าของใน AOW ณ วันที่การควบรวมกิจการมีผล Aker Horizons ถือหุ้นทางอ้อมใน AOW ประมาณ 51.02% และจะไม่มีการออกหุ้นเพื่อสิ่งตอบแทนสำหรับการถือหุ้นดังกล่าว อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนคิดจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ 30 วันสำหรับ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons แต่ละตัว และแสดงนัยถึงราคาหุ้นที่3.01 NOKต่อหุ้น AOW คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 6.9% ของราคาปิดของ AOW ณ วันที่29 มีนาคม 2565

สัดส่วนของหุ้นจะไม่ถูกจัดสรร และสำหรับการพิจารณาของผู้ถือหุ้น AOW จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด หุ้นส่วนเกินซึ่งเป็นผลมาจากการปัดเศษนี้จะไม่ได้รับการจัดสรร จะออกและขายโดย DNB Markets ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DNB Bank ASA

ในการเตรียมการสำหรับการควบรวมกิจการ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons ได้ดำเนินการตรวจสอบตามจารีตประเพณีของข้อมูลธุรกิจ การเงิน การค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การควบรวมกิจการให้เสร็จสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ AOW และคณะกรรมการของ Aker Horizons ที่มีมติให้ออกหุ้นเพื่อพิจารณาตามการอนุมัติของคณะกรรมการ แต่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน ความขยันเนื่องจากหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยสำคัญ Aker Horizons ลงมติเห็นชอบให้มีการควบรวมกิจการในการประชุมสามัญประจำปีของ AOW ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในหรือประมาณวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การควบรวมกิจการจะดำเนินการและดำเนินการควบคู่ไปกับการควบรวมกิจการแบบสามเหลี่ยมที่คล้ายกันระหว่าง Aker Horizons และ Aker Clean Hydrogen AS (“ACH”) สมมติว่าการควบรวมกิจการทั้งสองเสร็จสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นของ AOW และ ACH จะได้รับหุ้นเพื่อพิจารณาใน Aker Horizons ทั้งหมด 80,612,586 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณ 13.22% ของจำนวนหุ้นคงค้างทั้งหมดของ Aker Horizons ในปัจจุบัน

ตารางเวลาเบื้องต้น :

30 มีนาคม 2565 คณะกรรมการอนุมัติแผนการควบรวมกิจการ

30 มีนาคม 2565 ปรับปรุงประกาศการประชุมสามัญประจำปี AOW

4 พฤษภาคม 2565 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี AOW เพื่ออนุมัติแผนการควบรวมกิจการ

พ.ค. – มิ.ย. 2565 ระยะเวลาแจ้งเจ้าหนี้

มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ

ที่ปรึกษา

Pareto Securities AS ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท และ Advokatfirmaet Thommessen AS ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท

ประกาศสำคัญ

ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลวงในตามระเบียบว่าด้วยการใช้ตลาดในทางที่ผิดของสหภาพยุโรป และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 5-12 ของพระราชบัญญัติการซื้อขายหลักทรัพย์ของนอร์เวย์ ประกาศนี้เผยแพร่โดยMaria Lanza Knudsen , Communications, Aker Offshore Wind เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2022เวลา 07:30 น. (CEST)

ประกาศนี้ออกเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการบอกกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่หรือแผนการควบรวมกิจการ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ประกาศนี้และข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเผยแพร่ แจกจ่าย หรือปล่อยทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและกรรมสิทธิ์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและเขต แห่งโคลัมเบีย ), ออสเตรเลีย , แคนาดา , ญี่ปุ่น , ฮ่องกง , แอฟริกาใต้หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลดังกล่าว ไลน์จีคลับ การตีพิมพ์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่ประกาศนี้อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่งและบุคคลที่ครอบครองเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ควรแจ้งตัวเองและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในที่นี้ รวมถึงหุ้นเพื่อสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะออกเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ ยังไม่ได้และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา”) ห้ามเสนอหรือขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามการยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอควรทำเพียงบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศที่เกิดขึ้นจริงต่อที่ประชุมสามัญของ AOW และแผนการควบรวมกิจการ (พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ คุณควรทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในนั้นอย่างอิสระเมื่อทำการตัดสินใจลงทุน เรื่องที่กล่าวถึงในประกาศนี้อาจเป็นแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตและอาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “กลยุทธ์” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “จะ” “อาจ” , “ต่อไป”, “ควร” และสำนวนที่คล้ายกัน โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เนื่องจากสะท้อนถึงความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในอนาคตที่อาจไม่ถูกต้อง ปัจจัยที่มีนัยสำคัญหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและการพัฒนาแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในประกาศนี้เป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ของข้อมูลเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบ ปรับปรุง ยืนยัน หรือเผยแพร่การแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของประกาศนี้หรืออย่างอื่น

Pareto Securities AS ดำเนินการเฉพาะสำหรับ Aker Offshore Wind เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ และไม่ใช่สำหรับใครอื่น และจะไม่รับผิดชอบต่อใครก็ตามนอกจาก Aker Offshore Wind สำหรับการให้ความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

ประกาศนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนการใช้คำพิพากษาที่เป็นอิสระได้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุน และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะใช้หรือถือเป็นข้อเสนอในการขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขาOSLO, นอร์เวย์ , 30 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ด้วยธุรกรรมและความคิดริเริ่มที่ประกาศในวันนี้ Aker Horizons ASA (“Aker Horizons”) ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในการสร้างบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสีเขียวแบบบูรณาการเพื่อขจัดคาร์บอน พลังงานและอุตสาหกรรม

Aker Horizons ได้รับประโยชน์จาก:

ระบบนิเวศที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการนำ Net Zero จากความทะเยอทะยานสู่ความเป็นจริง
พอร์ตโฟลิโอของธุรกิจแบบสแตนด์อโลนที่มุ่งเน้น รวมถึง Mainstream Renewable Power และ Aker Carbon Capture เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการแยกคาร์บอนออกจากกัน
องค์กรพัฒนาโครงการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์ในการริเริ่มและดำเนินโครงการกำจัดคาร์บอนแบบผสมขนาดใหญ่
เครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก รวมถึง Mitsui & Co., Ltd. นักลงทุนเชิงกลยุทธ์รายใหม่ของ Mainstream
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายรวมถึงการเป็นพันธมิตรกับ Aker Asset Management
“การประกาศในวันนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถของ Aker Horizons ในการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวและอุตสาหกรรมสีเขียว ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกระทบและสร้างมูลค่าสูงสุด พวกเขาสนับสนุนความสามารถของ Aker Horizons ในการทนต่อความวุ่นวายของตลาด ในขณะที่วางตำแหน่งบริษัทในการปรับตัวของพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของสหภาพยุโรปในด้านพลังงานที่มีราคาไม่แพง ปลอดภัย และยั่งยืน โดยการรวมความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งของ Aker Horizons เข้ากับความสามารถของ Aker Asset Management ในการระดมเงินทุนส่วนตัวเพื่อระดมทุนโครงการขนาดใหญ่ กลุ่ม Aker จะเป็น อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานไฟฟ้า และแก้ไขปัญหาคอขวดของโครงสร้างพื้นฐาน” Øyvind Eriksen กล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aker ASA และประธาน Aker Horizons

Kristian Røkke ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aker Horizons กล่าวว่า” นอร์เวย์ มีข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดสำหรับการสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าถึงพลังงานที่ราคาไม่แพงและความสามารถด้านเทคนิคและวิศวกรรมขั้นสูง “การเริ่มต้นในนาร์วิกและการใช้ความเชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นใน Aker Clean Hydrogen บริษัท Aker Horizons จะเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวโดยศูนย์กลาง เราได้ระบุ decarbonizing steel ซึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าทางอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นโอกาสสำหรับ Aker Horizons ใน Narvik, Aker Horizons ตั้งเป้าที่จะพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนแบบบูรณาการและการผลิตเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกพื้นที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวคือชิลีซึ่งเราจะใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ของเราผ่าน Mainstream Renewable Power ชิลีมีแหล่งพลังงานมากมาย รวมถึงการฉายรังสีแสงอาทิตย์ในระยะยาวสูงสุดทั่วโลก ซึ่งเราวางแผนที่จะใช้ประโยชน์ในโครงการ Power-to-X”

“ความเชี่ยวชาญของ Aker Horizons ในการพัฒนาโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดและโครงการชั้นนำทั่วโลก ทำให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับ Aker Asset Management เพื่อนำเงินทุนทางการเงินเข้าใกล้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านเป็นศูนย์สุทธิ ธุรกรรมที่ประกาศในวันนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของความสามารถของ Aker Horizons เพื่อสร้างโครงการพลังงานสีเขียวขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมสีเขียวที่ AAM กำลังมองหาที่จะลงทุน” Yngve Slyngstadประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aker Asset Management กล่าว

ด้วยการรวมความสนใจในพลังงานหมุนเวียน Aker Horizons มุ่งมั่นที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหมุนเวียนหลักให้เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญด้วยแพลตฟอร์มการดำเนินการระดับโลก การเพิ่ม Aker Offshore Wind ตามที่ตั้งใจไว้ในฐานะผู้เสนอญัตติในช่วงต้นของลมนอกชายฝั่งที่ลอยอยู่ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่หลากหลายของ Mainstream จะปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองบริษัทในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยขนาดที่เพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนตำแหน่ง Aker Clean Hydrogen เป็น บริษัท ย่อยส่วนตัวทำให้ Aker Horizons มีแพลตฟอร์มการพัฒนาสินทรัพย์ที่ทรงพลัง ด้วยแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการ Aker Horizons จะสร้างและพัฒนาสินทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน แอมโมเนียและเมทานอล เหล็กสีเขียว และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการดำรงตำแหน่งต่อไปในห่วงโซ่คุณค่า Aker Horizons สามารถปลดล็อกทรัพยากรหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและเร่งเศรษฐกิจไฮโดรเจนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีการอ้างอิงถึงการประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เผยแพร่โดย Aker Horizons วันนี้ 30 มีนาคม 2022:

Aker Horizons ประกาศแผนการควบรวมกิจการกับ Aker Offshore Wind และ Aker Clean Hydrogen
การขาย Rainpower ให้กับ Aker Solutions
ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อนักลงทุน:
Christian Yggeseth, +47 915 10 000, christian.yggeseth@akerhorizons.com

ติดต่อสื่อ:
Ivar Simensen , +47 464 02 317, ivar.simensen@akerhorizons.com

เกี่ยวกับ Aker Horizons

Aker Horizons ASA เป็นบริษัทด้านการลงทุนเชิงบวกที่อุทิศให้กับการพัฒนาบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ลดการปล่อยมลพิษหรือส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโล และถือหุ้นใหญ่โดย Aker ASA พอร์ตการลงทุนของ Aker Horizons ประกอบด้วย Aker Carbon Capture, Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind และ Mainstream Renewable Power ยหลักทรัพย์ใดๆ ของ Aker Offshore Wind หรืออย่างอื่น ประกาศนี้ออกเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ประกาศนี้และข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเผยแพร่ แจกจ่าย หรือปล่อยทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและกรรมสิทธิ์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและเขต แห่งโคลัมเบีย ), ออสเตรเลีย , แคนาดา , ญี่ปุ่น , ฮ่องกง , แอฟริกาใต้หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลดังกล่าว การตีพิมพ์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่ประกาศนี้อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่งและบุคคลที่ครอบครองเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ควรแจ้งตัวเองและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในที่นี้ยังไม่ได้และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา”) ห้ามเสนอหรือขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามการยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

เรื่องที่กล่าวถึงในประกาศนี้อาจเป็นแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตและอาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “กลยุทธ์” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “จะ” “อาจ” , “ต่อไป”, “ควร” และสำนวนที่คล้ายกัน โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เนื่องจากสะท้อนถึงความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในอนาคตที่อาจไม่ถูกต้อง ปัจจัยที่มีนัยสำคัญหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและการพัฒนาแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในประกาศนี้เป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ของข้อมูลเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Aker Horizons ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบ ปรับปรุง ยืนยัน หรือเผยแพร่การแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของประกาศนี้หรืออย่างอื่น

ประกาศนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนการใช้คำพิพากษาที่เป็นอิสระได้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุนและไม่ว่าในกรณีใดๆ จะใช้หรือถือเป็นข้อเสนอในการขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือปเดตมติที่เสนอโดยคณะกรรมการเป็น AGM . 2022
ข่าวโดย

Aker Horizons
30 มี.ค. 2022 02:28 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

OSLO ,นอร์เวย์30 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — อ้างอิงถึงการประกาศตลาดหลักทรัพย์ของ Aker Horizons ASA (“บริษัท ” หรือ ” Aker Horizons “)เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีเป็น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 (” AGM “) และการควบรวมกิจการส่วนตัว (” การควบรวมกิจการ “) ที่เพิ่งประกาศเมื่อไม่นานนี้กับ Aker Offshore Wind AS และ Aker Clean Hydrogen AS โดยที่ Aker Horizons จะออกหุ้นพิจารณาการควบรวมกิจการ

การควบรวมกิจการไม่อยู่ภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงในการควบรวมกิจการ และจะออกเฉพาะหุ้นเพื่อพิจารณาเท่านั้น บริษัทมีแผนที่จะใช้อำนาจของคณะกรรมการที่เสนอเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในอนาคตเพื่อออกหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการควบรวมกิจการ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นหลังจากการควบรวมกิจการ คณะกรรมการได้แก้ไขมติที่เสนอต่อ AGM ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุมัติของคณะกรรมการที่เสนอเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในอนาคต มติเดิมที่เสนอให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเพิ่มทุนได้ถึง 20% ของทุนเรือนหุ้นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับการอนุมัติก่อนหน้าในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มทุนได้ประมาณ 13

การควบรวมกิจการคาดว่าจะแล้วเสร็จใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

โปรดดูมติล่าสุดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้แสดงไว้ข้างต้นแล้ว เอกสารนี้จะเผยแพร่ที่www.akerhorizons.com

ข้อมูลติดต่อ:

ติดต่อนักลงทุน:

คริสเตียน อิกเกสท์, +47 915 10 000, christian.yggeseth@akerhorizons.com

ติดต่อสื่อ:

อิวาร์ ซีเมนเซน , +47 464 02 317, ivar.simensen@akerhorizons.com

เกี่ยวกับ Aker Horizons

Aker Horizons ASA เป็นบริษัทด้านการลงทุนเชิงบวกที่อุทิศให้กับการพัฒนาบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ลดการปล่อยมลพิษหรือส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโล และถือหุ้นโดยทางอ้อมโดย Aker ASA พอร์ตการลงทุนของ Aker Horizons รวมถึงการถือหุ้นใน Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture และ Mainstream Renewable Powerขายหลักทรัพย์ใดๆ ของ Aker Horizons หรืออย่นิวยอร์ก , 30 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ตลาดการพิมพ์ออนไลน์เชิงพาณิชย์ในสหภาพยุโรปคาดว่าจะเติบโต 2.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2564 เป็น 2569 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 6.24%ตามรายงานล่าสุดของ Technavio 98% ของการเติบโตของตลาดจะมาจากยุโรปตะวันตกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ยุโรปตะวันตกเป็นตลาดสำคัญสำหรับตลาดการพิมพ์ออนไลน์เชิงพาณิชย์ในสหภาพยุโรป การเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้จะช้ากว่าการเติบโตของตลาดในยุโรปตะวันออก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากจะช่วยให้การเติบโตของตลาดการพิมพ์ออนไลน์เชิงพาณิชย์ในยุโรปตะวันตกในช่วงคาดการณ์ างอื่น